Laserbehandling

Spørsmål? Ta gjerne kontakt.

+47 92 64 38 16

Våre behandlinger

Litt om Laserbehandling

Hva er laserlys?

Laserlys er et såkalt koherent lys. Det betyr at istedenfor å spre sine stråler slik som sollys og lys fra andre kilder, så går laserstrålene rett fram og kan i teorien rekke i det uendelige hvis de ikke blir absorbert eller stoppet av noe på sin ferd.

Denne egenskapen gjør at laser har den evnen at det kan nå inn i cellene våre og tilføre energi.

Vi er alle kjent med regnbuens farger. Disse fargene er spektret i alt lys, og hver farge har sin bølgelengde.

I lasermedisin brukes forskjellige bølgelengder for å hjelpe forskjellige celler og forskjellige plager, en type bølgelengde er ikke nok.

Skedsmo Laserklinikk har alle typer lasere som er produsert, for å kunne behandle de forskjellige problemene som det søkes hjelp for.

Alle reagerer ikke likt på laserbehandling, noen har gått med et problem i mange år, og alle har ikke samme problem og heller ikke samme høyde og vekt, noen har en fast og tett vevstype og andre har en løsere vevstype. Noen reagerer nesten omgående, og andre behøver flere behandlinger. Man regner med at 75-90 % blir helt bra eller mye bedre.

Laserbehandling er behagelig og mange sovner. Derimot kan det hende at en smerte kan øke fra 6-24 timer ETTER en behandling. DETTE ER IKKE FARLIG .Økt smerte (som er forbigående) skyldes at laserlyset har satt i gang helingsprosessen.

Ikke alle får økt smertetilstand, så det er ingen regel at alle må få økte smerter for å bli bedre eller helt bra, men i de tilfellene hvor den økte smerten uteblir, er vår erfaring den, at det trengs flere antall behandlinger til de som ikke får økt smertetilstand. Det kan også være slik at noen føler seg bedre etter en eller to laserbehandlinger, før det øker i smerter som er forbigående.

Man behandler tettere i begynnelsen og senere med lengre avstand når helingen er kommet i gang. Kroniske smerter krever flere behandlinger enn akutte. Langveisfarende pasienter kan man behandle i en uke opptil to doser pr dag, utifra hvordan tilstanden vurderes. Det er ikke alltid nok, men da kan man repetere behandlinglen etter en eller to måneder.

HELINGSPROSESSEN foregår hele tiden etter man har laserbehandlet og fått den i gang.

Laser brukt av kvalifiserte terapeuter er helt ufarlig. Laser kan ikke skade foster eller vitale organer i kroppen, den kan ikke forårsake kreft eller forverre kreft, men til opplysning behandler vi ikke kreft.

Det finnes ingen eksakt grense for inntregningen av laserlyset. Laserlyset spres i alle retninger og absorberes i vevet og lysstyrken blir svakere jo lengre fra treffpunktet i dybden man kommer. Virkningsdypet beror på flere ulike faktorer: Laserens bølgelengde, vevstype (hud og fettvev er mer transparente enn muskelvev som er svært blodrikt), pigmentering og smuss.

Laserlyset går også gjennom bein. En viktig faktor er blodet, når laserlyset treffer huden flytter blodet seg ut til sidene, og en bit blir ganske blodfri, og ettersom hemoglobinet i blodet er den faktor som svarer for den største absorberingen, øker laserens inntregning markant.

Akupunktur med laser er et spennende område. Metoden er steril og smertefri. Både laserakupunktur og nåleakupunktur påvirker akupunkturpunktene, når man trykker lett med en laser på de punkter som velges utifra hvilket problem som skal behandles, gir dette en meget sterk og god akupunktureffekt, og den blir sterkere med laserakupunktur.

Det er brenning av akupunkturpunkt eller flere punkter. MOXA kan for eksempel bestå av tørket hvitløk, ingefær eller flere urteblandinger, som man setter på akupunkturpunktene som skal behandles, og man tenner på toppen av urteblandingen som da gir sterkere og sterkere varmeutvikling etter hvert som urten brenner seg ned mot huden. Dette brukes i hårdnakkede tilfeller. Vi bruker laser .

LASERMOXA er et navn som ikke er brukt, men her beskrives laserbrenning på akupunkturpunkter som LASERMOXA, fordi den utføres med laser og gir en dyptvirkende og langvarig effekt. Behandlingen kan også gjentas dersom det er nødvendig. Dette etterlater en skorpedannelse, hvor skorpen faller av etter noen dager.

Laserbehandling
Laserbehandling

Hvordan kan laserlyset hjelpe kroppen vår?

I det øyeblikket cellene utsettes for laserlyset begynner noe å skje. Mitokondriet, cellenes egen kraftstasjon, begynner å reagere på denne nye energien. En celle som er syk eller svekket får signaler som gjør den i stand til å ta opp sin normale aktivitet.


Hele organismen vår er som en stor kjemisk fabrikk og det er tusenvis av ting som hender på samme tid. En av de viktigste prosessene består i at avfallsstoffer kommer ut fra cellene og at de kan gjøre seg nytte av ny frisk ernæring. Dette skjer når kraftstasjonen i cellene produserer et stoff som forkortes ATP, adenosintrifosfat. Det er denne viktige prosessen laserlyset setter i gang i en syk celle.

Laserstrålen kan gi en stimulerende effekt og normaliserende effekt. Laserbehandling setter ofte i gang helingsprosesser, og innebærer først og fremst hjelp til selvhjelp. Ulike lasertyper påvirker vevet og celler på ulik vis.

Laserbehandling

Reaksjoner på behandlingen

Det hender i blant at en smerte forsvinner nesten umiddelbart etter en laserbehandling. Det er da vesentlig at den skadede del(eks.innflammert sene) som forårsaket smerten IKKE OVERBELASTES. Området må få rimelig tid til å leges da smerten som har forsvunnet nå gir anledning til en helingsprosess. Fordi laserens smerte – lindrende effekt kan lede til at man ikke merker at man overbelaster sener og muskler eller ledd, er det svært viktig å ta det rolig den første og andre uken mens behandlingen pågår, og at man etterpå prøver seg forsiktig frem.

Etter at laserbehandling ble tatt i bruk i Europa i 1960 tallet har det blitt gitt ut flere tusen studier med flere enn 100 dobbel blindstudier som kan dokumentere at behandlingen har vitenskapelig virkning.

Pris for smerte- og rehabiliteringsbehandling: Kr. 750,- pr time 

Prinsippet om Akselerert Naturlig Heling

Laserterapi bygger på dette prinsippet, hvilket kommer til uttrykk i følgende egenskaper og fordeler.

  • Biostimulerende laserterapi akselerer alle faser av kroppens naturlige helbredelsesprosess
  • Laserterapi gir energi til cellene ved å styrke produksjonen av ATP som fører til en vesentlig forhøyelse av celleaktiviteten.
  • Dette virker på  blant annet en hurtigere koagulasjon ved akutte skader, som  igjen reduserer ødemer og hevelser
  • Laserterapi virker sterkt dempende på inflammasjoner, både i kroniske og akutte tilfeller
  • Laserterapi øker dannelsen av kollagent vev som fører til en hurtigere sårheling.
  • Laserterapi mobiliserer kroppens naturlige immunforsvar og styrker evnen til at bekjempe angrep fra bakterier, virus og sopp.
  • Blodgjennomstrømningen økes, selv i områder med nedsatt sirkulasjon og/eller kroniske muskelspenninger.
  • Laserterapi virker smertedempende, dels ved å redusere problemet som har forårsaket smerten i første omgang, dels ved å stimulere       kroppens produksjon av endorfin og encephalin
  • Biostimulerende Laserterapi har ingen kjente bivirkninger. Det hjelper simpelthen kroppen med å gjøre det den allerede er programmert til å gjøre – bare langt hurtigere.

Alle disse faktorer, som er dokumentert ved tusenvis av vitenskapelige undersøkelser igennem de siste 35 år, fører til det vi kaller: 
Akselerert Naturlig Heling™.

*) Biostimulerende laserterapi har mange navne: soft laser, cold laser, low intensity laser, lavenergilaser. Den internasjonalt anerkjente betegnelsen  er Low Level Laser Therapy, LLLT.