Sårbehandling for diabetespasienter

Sårbehandling av diabetespasienter

Få effektiv behandling med laser

Laserbehandling er meget effektivt på sår som gror seint eller vanskelig å få til å gro.

Hva skjer med laserbehandling på sår?

-Endorfiner utskilles, smerten minsker.
-Sirkulasjonen i såret og i omkringliggende vev øker.
-Syretransporten i blodet forbedres, såret trenger syre for å leges.
-Forming av ny granulasjonsvev stimuleres.
-Inflammasjonsprosessen akselreres.
-Hvite blodceller aktiviseres, slik at legingen fremskyndes.
-Hevelse minsker på grunn av økt sirkulasjon

Kontakt oss