Nakke- og skuldersmerter

Nakkesmerter-skuldersmerter

Nakkesmerter forekommer hyppig, og henger ofte sammen med ensidig belastning eller stress.

Smertene kan oppstå akutt eller gradvis over tid. De kan være med eller uten utstråling til hode, skulder og arm. Skuldersmerter kan ha mange ulike årsaker, blant annet i forbindelse med akutte skader. Akutte skulderskader kan for eksempel føre til brudd, at ledd går ut av stilling eller skade på seneapparatet. Slike skader kan være avrivning av muskel/sene, brusk eller knokkelskade.

Smerter i skulderen kan også komme gradvis, uten at det nødvendigvis har skjedd en skade i forkant. Slike plager er ofte forbundet med at plassforholdene i skulderen er blitt redusert, slik at knokler, sener og slimposer kommer i klem, blir irriterte og gir smerte. Mange erfarer også smerter fra skulderleddet og innskrenket bevegelighet i forbindelse med «frozen shoulder». Det er en tilstand hvor skulderkapselen rammes. Også slitasjeforandringer (artrose) kan være opphav til smerter og bevegelsesinnskrenkninger i skulder og tilgrensende ledd.

Smerter i skulderen kan også stamme fra at nerver i skulderregionen som forsyner hud og muskler kommer/ligger i klem. Enkelte har også slitasje i nakkeryggsøylen eller en forbigående kink. Skiveprolaps og slitasjeforandringer kan gi nakkesmerter.

Laserbehandling hjelper. Den påvirker cellene til å reparere seg selv. Enten ved at den er med på å bl.a. senke smerter, hevelser og betennelser.

Behandlingene er smertefrie, men du kan oppleve økte smerter i 6-24 timer etter behandling.

Kontakt oss