Sårbehandling

Sårskader / Laserbehandling
Om sårbehandling: Sår forstyrrer ofte dypere vev. Det er tre typer komplikasjoner som kan oppstå ved sår: Blodtap, infeksjonsfare og gjenværende anatomiske forandringer. De kan forårsake påfølgende smerter og immobilitet. Sår, som følge av en skade kan lett infiseres, mens kirurgiske sår er ofte en årsak til smerter på grunn av feil sammengroing.Det er det sentrale nervesystemet som passer på sårtilhelingen.

Mange lider av sår som ikke vil gro, og som ikke kan helbredes med tradisjonelle metoder.

Laserlyset stimulerer cellene som kontrollerer betennelsesreaksjonene. Dette fører til redusering av hevelse,rødme og ømhet i sårområdet.

Samtidig påvirker energien i laserlyset gjennomblødningen i sårområdet og øker blodsirkulasjonen. Dette fører på sikt til nydannelse av blodkar som danner grunnlaget for tilhelingen.

Sårskader / Laserbehandling

Økt produksjon og frigjøring av kollagen reduserer dannelse av arrvev, men etter hvert ser vi at friske hudceller dannes og lukker til slutt såret.

Det er viktig i alle faser å holde sårområdet rent og unngå bakterieinfeksjoner. Riktig sårstell med bruk av nødvendig sterilt materiale er viktig.

Bakterieinfeksjoner kan ødelegge tilhelingsprosessen og forårsake store skader.

Kontakt oss