Sårskader / Laserbehandling

Sår

Sår forstyrrer ofte dypere vev. Det er tre typer komplikasjoner som kan oppstå ved sår:Blodtap, infeksjonsfare og gjenværende anatomiske forandringer. De kan forårsake påfølgende smerter og immobilitet. Sår, som følge av en skade kan lett infiseres, mens kirurgiske sår er ofte en årsak til smerter på grunn av feil sammengroing.Det er det sentrale nervesystemet som …

Sår Les mer »